петък, 19 януари 2018 г.

Е. А. По


От 1949 г. насам в ранното утро на 19 януари тайнствен посетител вдига тост с коняк (съди се по оставените бутилка и чаша) и полага три червени рози на гроба на Едгар Алан По. Твърди се, че посетителите са повече от един, но така или иначе, рожденият ден на твореца продължава да се отбелязва по този загадъчен – каквито са били и животът, и творчеството, а дори и смъртта му – начин. На 15 август 2007 г. Сам Порпора заявява, че той е положил основите на тази традиция и то чак през 60-те години на 20ти век, но се оказва, че част от детайлите съвсем не са точни. И какво значение има? Не е ли по-важен фактът, че и до днес няма как почитател на творчеството на По да забрави рождения му ден? Вдъхновител на поколения наред, писателят сякаш е постигнал една от най-често развиваните теми в творбите му – съживяване на мъртвите. Всеки път, когато някой някъде отвори книга на По, той го връща към живота.
Започвам деня си с „Истината в случая с господин Валдемар”. И днес ще препрочитам други разкази от Едгар Алан По. А вие?

...

Четиридесет години живот. Достатъчен ли е? Никой не може да каже, но най-важното (вероятно) е какво можете да оставите след като си отидете. Както винаги, ще има хора, които ще го харесат и такива, които няма да могат да го понасят. Но тези неща са субективни. Ще се опитам да аргументирам моите предпочитания към Едгар Алан По и в частност, към тази книга-бижу.

Рядко се осмелявам да бъда толкова категорична в отсъждането си, но всеки пристрастен читател би трябвало със сигурност да се съгласи, че има определени автори от всеки жанр, които са задължителни. Ето един от тези случаи. Невъзможно е да бъдете почитател на ужасите или криминалната литература, без да познавате работата на Едгар Алан По. Миналата година, за Хеолоун, написах шеговита статия за авторите, които определено промениха отношението ми към четенето като цяло и които оформиха вкуса ми към гореспоменатие жанрове. Ето какво написах за Едгар Алан По - Началото, в което една учителка видя в раницата ми „Живата факла“ и ме попита дали съм чувала за...Едгар Алан По ... не бях. Но бързо наваксах от любимата библиотека на родителите ми. Неговият гарван и до днес грачи в главата ми и въпреки че при първия прочит не ми беше съвсем ясен, продължавам да си го повтарям (почти го знам наизуст). Бях изключителен късметлия да получа този луксозен и със сигурност най-ценен Коледен подарък, за който Ви разказвам.

Най-отличителната черта на творбите на По (за мен, разбира се, за кого друг), откриваема и в ужасите, и в криминалетата, е дълбочината на тези истории. Дълбочина, за която той казва, че: „... лежи в долините, където я търсим, а не на върха на планината, където може да бъде намерена.“ Обърнете внимание – дълбочината е дори персонифицирана (на английски, личното местоимение „she“ се използва само за хора и домашни любимци, а По заменя с нея думата „дълбочина“). Неговите герои правят нещо като коментар на историята, която води до резултатите от сюжетната линия. Героят (коментаторът), независимо от това, че е главният (а в мното от случаите и единственият) участник в тези шантави, но толкова живи, благодарение на усета към детайла, истински картини (скрити) от живота, разказва какво се случва в повечето ситуации на себе си, отколкото на читателите. Това е наблюдение, което води отвъд видимата реалност, но без да напуска обстановката.

Ужасът – чист, в градация. Това, което е характерно за разказите на По в този жанр е, че той изследва опасността, за да открие нейния абсолютен ефект, с цел да се пребори със страха. Ужас, който води до лудост, но някаква невероята сила и издържливост кара героите да настояват, че те са здравомислещи и дори с гениална мисъл. Защо са в това състояние? Понякога причината може да бъде само око, но такова, че „когато и да се спреше на мен, кръвта ми се смразяваше...“ или провокирано от експеримент, или внимателно обмислено, приключението, към което героят прави малки, описани в детайли (понякога това провокира презрението на почитателите на ужаса), стъпки, променяйки себе си и поменяйки възгледите на света като цяло. И страхът добива невиждани до момента характеристики.

Криминалните истории. Криминални истории, които следват схемата на старата школа в проучването (отново в най-малки подробности) на мотив, средства и цели на престъплението. Мотивът не е толкова прост, колкото може да изглежда на пръв прочит, а изисква проучване, където именно тези подробности помагат. Средствата са винаги там, на местопрестъплението, но когато читателите се вгледат, ще разберат, че винаги има още нещо. Целта е самата мистерия. Дюпин е един от моите любими герои. Неговата логична мисъл – дълбока и задълбочена – може да накара читателя да си мисли за него като за свръхестествено същество. Което всъщност, е и най-голямото предизвикателство към интелекта.

Докато четях творбите на По, бях впечатлена от честата, но не произволна употреба на думата „чудат“ – и за нечий външен вид, и за произход, и дори за поведение. Да помислим. Тя може да се отнася до „особен, странен“, но също така до „рядък, необикновен“, а също и до „характерен, привилегията да принадлежи изключително на един човек или нещо.“ Това е. Всеки герой, обстановка или поведение са типични точно за тази история, това място, този герой, това поведение в тази стиуация. Едгар Алан По може да повтаря тази дума, но не и сюжетните линии, които следва, за да проучи човешката мисъл като цяло и нейните вариации, когато е изправена пред страха. Нещо, което изисква повече размисли – а то не се харесва от почитателите на бързото действие и щастливия край. Работите на По не са кинематографски. Те са провокация за мисълта.

Накрая, но не на последно място бих искала да обърна внимание на поезията в разказите на По. И аз нямам предвид стихотворенията, включени в някои от тях. Езикът е толкова поетичен, че за трениратното око или език, запознат (само) с градския жаргон, би изисквал повече време, за да бъде разбран. Още едно предизвикателство към потребителя, свикнал да „поглъща“ всичко, без да положи усилия.

Не пия коняк. Не бера цветя. Не искам и да отида до гроба на Едгар Алан По. За мен, той е жив – жив със своите творби, които ще препрочитам.

вторник, 2 януари 2018 г.

Haiku Masters_week 1

Japan, NHK Haiku Masters TV show, week one of 2018 


silent night
Santa suit too small
for my husband

тиха нощ
костюмът на Дядо Коледа твърде малък
за съпруга ми

понеделник, 1 януари 2018 г.

Начало


2017

Хайга HaigaHaiku Masters - 03/2017 
потекъл нос
как да го обясня
на кучето миHaiku Masters - 08/2017
зазоряване
очите на нощния пазач пълни
с празнинаFailed Haiku, issue 13/January
изоставен двор
чии са тези стъпки
в калта
WHA, 149th 
първи януари
някои от старите решения
в новия списък
Failed Haiku, i. 14
задръстване
ръцете ни се докосват
на скоростния лост
WHA, 151st
птици в парка
съседът ми слуша
"Бохемска рапсодия"


неделно утро
малко момиченце казва
първата си молитва
-
църковни камбани
нощта става по-светла
от ръка на ръка
art - Gergana Yaninska, haiku - me
Хелоуин
кучето търси почерпки
в храстите


приказки за лека нощ
бездомно куче вие
по луната


154th WHA Contest
дъга
стара легенда
с нови герои
семеен портрет
избледняващата усмивка
на баща ми

Хайку, Танка, ХайбунHaiku, Tanka, Haibun
2017_

_forget-me-not
who is the man behind me
in the photo?

незабравка
кой е мъжът зад мен
на снимката?

_new hairstyle
my ex tries to remember
who I am

нова прическа
бившият ми се опитва да си спомни
коя съм

_meditation
how would Basho
describe this?

медитация
как Башо би
описал това?

First Bulgarian rengay in English - coauthor, Dilyana Georgieva. Първи български ренгей в съавторство с Диляна Георгиева.


red path
to the train exit
... a girl with roses

червена пътека
до изхода на мотрисата
... момиче с рози
salty whiff
my reflection
in a bottle of ouzo

солен полъх
отражението ми
в бутилка узо
.
hot day
the long long
sand beaches

горещ ден
дългите дълги
пясъчни плажове

dead star...
and yet its light
above us

мъртва звезда ...
и все пак светлината ѝ
над нас

lunch break
a trio of buskers can't
split the tip

обедна почивка
трио улични музиканти не може
да раздели бакшиша


hiking
the dog chases
falling leaves

туризъм
кучето гони
падащи листа
_Neo Classical Haiku

the tree of life 
the stage is ready
for a new play

дървото на живота
сцената е готова
за нова пиеса

_Vanguard Haiku


blooming lime tree
for the very first time
my dog sees a bee

цъфнала липа
за първи път
кучето ми вижда пчела
_Neo Classical Haiku
Rengay poems with Dilyana Georgieva in Bulgarian. Ренгей поеми с Диляна Георгиева на български

- Хайбуни в "Нова социална поезия"/бр. 3 
  хайку в "Нова социална поезия"/бр. 4
  хайку в "Нова асоциална поезия"/бр. 1
  хайбуни в "Нова Асоциална Поезия"/бр. 5

Haibun and haiku in Bulgarian

broken vase
… pieces of hearts
on the floor

счупена ваза
...парченца от сърца
на пода
spring rain
the bent heads
of daffodils

пролетен дъжд
наведените глави
на нарцисите

reunion
the trees around us
made of paper

събиране
дърветата около нас
направени от хартия
.
a bee and I
on both sides of my window
the same rhythm

пчела и аз
от двете страни на прозореца ми
един и същи ритъм
р. 17
excitement
in the schoolyard 
new saplings  

вълнение
в училищния двор
нови фиданки


Wild Voices (paperback) 

снежна нощ
дори гласът на гарвана
избледнява

Sharpening the Green Pencil
  

звездопад
делюсь пакетиком печенья
с бродячим псом

падащи звезди
деля пакетче бисквити
с бездомно куче

shooting stars
I share a pack of biscuits
with a stray dog

_ Cattails_April 2017 - Haiku in memoriam Maya Lybenova by Haiku group Shoshin. Хайку в памет на Мая Любенова от хайку група "Шошин".

a beggar
her boots the same
as mine

просякиня
ботушите ѝ същите
като моите


_Incense Dreams - issue 1, May 2017
p. 49

spring equinox
my mother's shadow and mine
the same size

equinozio di primavera
l'ombra di mia madre e mia
della stessa misura
(translated by Lucia Fontana)

пролетно равноденствие
сянката на майка ми и моята
с един размер

_Incense Dreams - issue 1.3, December 2017, p.49

път към дома
сред дългите сенки
намирам моята

палатков лагер
... единствената светлина
на светулките

другият ...
зад щорите ми
силует на мъжTanka  in Chinese translated by Chen-ou Liu on his blog NeverEnding Story
Танка на китайски, преведена от Чен-у Лиу в блога му "NeverEnding Story"
English Original

photos
of their grandchildren
over Skype
she tries to read the message
with her husband's glasses
Sonic Boom, 2, 2015

Български
снимки
на внуците им
по скайп
тя се опитва да прочете съобщението
с очилата на съпруга си

Chinese Translation (Traditional)

孫子的相片
顯示
在訊佳普上
戴著她丈夫的眼鏡
嘗試閱讀電子音

Chinese Translation (Simplified)

孙子的相
讯佳普
戴著她丈夫的眼

尝试阅读电子音


Scifaikuest/May 2017


double rainbow     
on Buson’s reproductions     
 a child’s handprints

двойна дъга
върху репродукция на Бусон
отпечатък от детски ръце

  rainy days    
 the bare branches
of sakura
дъждовни дни
голите клони
на сакура

long day
the different colors
of the horizon

дълъг ден
различни цветове
на хоризонта
ir-truck
in the driver's cabin
child's toys

ТИР
в шофьорската кабина

детски играчки


Nourish, issue 1

blind alley
wild lilac hides
demolishing facades

задънена улица
див люляк скрива
рушащи се фасади

Пети национален декемврийски конкурс за хайку и танка
Fifth National December Contest for Haiku and Tanka, Bulgaria


сняг за Коледа
стъпвам на пръсти
около птичи стъпки

snow for Christmas
I tiptoe around
birds’ footprints

*
мръсни улици
в ръцете на деца
коледни звезди
косата ми побелява
от първите снежинки

dirty streets
in children’s hands
Christmas stars
my hair gets white

with the first snowflakes

- част от годишника на българските писатели в САЩ и по света "Любослав"стр. 40-45. Наред с вече отличените хайку, които вече познавате, ето и едно ново. Останалите могат да се прочетат в книгата...
a part of Lyuboslav - the yearbook of Bulgarian writers in the USA and around the World, p. 40-45. Here is one of the new haiku of mine which was selected along with some of the rewarded ones you have already read. The rest can be read in the book...


и представяне в "България сега" - вестник на Сзъюза на Българските Писатели в САЩ и по света
and presentation in Bulgaria Now - a newspaper of UNION OF THE BULGARIAN WRITERS IN THE USA AND WORLDWIDEмои хайку, част от сръбско-българската антология "Пътека към звездите", преведени от Милан Димитриевич.
my haiku, a part of Serbian-Bulgarian anthology Path to the Stars, translated by Milan Dimitrievich 

- Част от журито на Третия международен хайку конкурс "Вишнев цвят", раздел "Международен", заедно с Александра Ивойлова, Антоанета Николова и Зорница Харизанова./- A part of the jury of the The Third International Haiku Contest „Cherry Blossom”, International Section along with Alexandra Ivoylova, Аntoaneta Nikolova,  Iliyana Stoyanova and Zornitza Harizanova.Втрои международен хайку форум и гинко (хайку разходка), завършили с четене на хайку.
Second International Haiku Forum and ginko (a haiku walk) that were closed with haiku reading.

in the photo: Dilyana Georgieva, Petar ChouhovStefan WolfschützDavid Lanoue, Kathleen Davis and me. : )


Други публикациивестник "Форум", брой 1-2/2017 г. 

 Вестник "Форум север", бр. 9/ 2017 г.


- кратка проза в "Нова асоциална поезия", бр. 3/2017 г.

- част от 27-ия риалити роман от библиотека "Български риалити романи" към радио "Христо Ботев", "Демоните на Магелановия облак" - моя е глава 9


Гостувах на: //Guest of: 

Guru Shots - where photos matter
-  "Олеговизъм" броени дни преди рождения ден на "Отвъд кориците"
- вестник "Форум-север"

- участие в пролетното, десето подред, издание на "Джобфест" в ателие "Пластелин" с оригами скулптури на вълшебни дървета. Филмова презентация на скулптурите в youtube.
- a part of the spring, tenth, edition of Pocket Fest in Plastelin with origami sculptures of magical trees.


-  32 СОУ
-  school #32

- участие в "Хартиена улица" като част от Нощта на музеите на 20.05. с БХС и приятели
- participation at Paper Street as a part of the Night of Museums on May, 20th with Bulgarian Haiku Union and friends
- 55 СУ: награждаване на учениците-победители в конкурса "Книжовността таз сила нова"
- school 55: rewarding the students who won the contest dedicated to the Bulgarian literacy for the 24th of May - Saints Cyril and Methodius (the two brothers who invented the Glagolitic and  Cyrillic Alphabet) Day
 Образователен комплекс "Стоян Сариев" в Пловдив

Работа


Освен преводи, редакции и уроци (включващи лятно училище), вече съм и част от екипа на галерия "Класика", което ме прави още по-щастлива - с една сбъдната мечта повече.

Спорт


Велошествие "Аз карам велосипед. Последвай ме!" (09.04.2017 г.)Велопоход "Заедно" в подкрепа на хора, диагностицирани с хемофилия (23.04.2017 г.)Велокарнавал "Заедно е весело" (16.09.2017 г.)Велошествие „Заедно с велосипед" (22.09.2017 г.) - част от ”Европейска седмица на мобилността”

неделя, 31 декември 2017 г.

December - three years/a tercet per day


2015
2016
2017
Dec., 1st
weird clouds –
too fascinated
to take a photo

странни облаци –
твърде очарована
да направя снимка
movie marathon
I have a rest
of sports activity

филмов маратон
давам си почивка
от спортни дейности
rainy day
the end of the legend
of waterproof boots

дъждовен ден
край на легендата
за водоустойчиви ботуши
Dec., 2nd
home alone
behind the door my cat
chases a spider

сама въщи
зад вратата котката ми
преследва паяк
snow melts
the wet paws
of the stray cats

снегът се топи
мокрите лапички
на уличните котки
gloomy morning
even the city’s Christmas tree
without lights

мрачно утро
дори градксата елха
без светлини
Dec., 3rd
dry tree
a squirrel jumps
before me

сухо дърво
катеричка скача
преди мен
bare trees
only my dog sees
the squirrel

голи дървета
само кучето ми вижда
катеричката
frost moon
I wish the nights
were white

ледена луна
иска ми се нощите
да бяха бели
Dec., 4th
shopping
some yellow leaves
in my purse

пазар
няколко жълти листа
в пормонето ми
before dawn
a rosebud
in the snow

преди зазоряване
пъпка на роза
в снега
rainy day
where is the promised
snow?

дъждовен ден
къде е обещаният
сняг?
Dec., 5th
cold hands
cannot hug you
on skype

студени ръце
не мога да те прегърна
на скайп
stuck on the underground
people share food
and warmth

заседнали в метрото
хората споделят храна
и топлина
individual attention
I need five minutes more
to unpack myself

частен урок
трябват ми още пет минути
да се разопаковам
Dec., 6th
sunset
ready for Christmas
at Hanukah

залез
готова за Коледа
на Ханука
St Nikolas
so many bankers
and neither one fishermen

Св. Никола
толкова много банкери
и нито един рибар
pink sunset
I again lose
my umbrella

розов залез
отново губя
чадъра си
Dec., 7th
cold wind
trying to remember
your face

студен вятър
в опит да си спомня
лицето ти
pain in the neck
one more farewell
in my daily routine

трън в петата
още едно сбогуване
в ежедневието ми
sunny day
brighter and brighter
old people’s eyes

слънчев ден
все по-блестящи
очите на старците
Dec., 8th
Students’ Day
too many old
youths

Студентски празник
твърде много остарели
младежи
Students’  Day
so many lost scarfs
on the underground

Студентски празник
толкова много загубени
шалове в метрото
Students’ Day
our tomcat turns
ten

Студентски празник
котаракът ни
навършва десет
Dec., 9th
new wave
all the rituals
forgotten

нова вълна
всички ритуали
забравени
sunny day
our dog shows me
unknown paths

слънчев ден
кучето ни ми показва
непознати пътеки
sunny day
a sudden gust
in the afternoon

слънчев ден
внезапен порив на вятъра
следобед
Dec., 10th
rush hour
people jump over
a dead rat

час пик
хора прескачат
умрял плъх
haiku recital
a young father creates
his first poem

хайку рецитал
млад баща създава
първия си стих
thunder
with a snowstorm
then - quiet morning

гръмотевици
със снежна буря
после – тихо утро
Dec., 11th
raindrops
I lost some haiku
from the notepad

дъждовни капки
загубих няколко хайку
от тефтера
warm day
my Grandma remembers
her childhood

топъл ден
баба ми си спомня
детството си
melting snow
“Hands out of pockets!” –
an old man warns me

топящ се сняг
„Извади ръце от джобовете!“
предупреждава ме старец
Dec., 12th
Christmas comes
everyone engaged
with shopping

Коледа идва
всички ангажирани
с пазаруване
child’s laughter
how could I forget
his name?

детски смях
как можах да забравя
името му?
lazy morning
sudden rush of guests
in the gallery

мързеливо утро
внезапно нахлуване от гости
в галерията
Dec., 13th
mist
my beloved’s footprints
wiped out

мъгла
стъпките на любимия ми
заличени
book fair
time to redesign
the budget

книжен панаир
време да се прекрои
бюджета
haiku fest
good actors
bad director

хайку празник
добри актьори
лош режисьор
Dec., 14th
muddy path
two steps forward
one step back

кална пътека
две стъпки напред
една назад
full moon
a duet
for a cat and a dog

пълнолуние
дует
за котка и куче
ill
my dog cries for me
with tears

болна
кучето ми плаче за мен
със сълзи
Dec., 15th
sunshine
I managed to edit
an old manuscript

слънце
успях да редактирам
стар ръкопис
my ex’s birthday
even the snow
melts around

рожден ден на бившия
дори снегът наоколо
се топич
sunny day
who can say
that Christmas comes?

слънчев ден
кой би казал
че Коледа идва?
Dec., 16th
lost in the letters -
which were the ones
for I Love You?

загубена в буквите –
кои бяха онези
за Обичам Те?
snowflakes …
not able to catch them
with hands or words

снежинки...
не мога да ги хвана
с ръка или думи
strong wind
here sun
there rain

силен вятър
тук слънце
там дъжд
Dec., 17th
loneliness
but yet I smile
… at myself

самота
но все пак се усмихвам
... на себе си
book fair
how friendly
the haters become

книжен панаир
колко приветливи
стават хейтърите
women’s talk
time to renew
our hairstyles

разговор по женски
време е да обновим
прическите си
Dec., 18th
sparrows
on the market stalls
children’s laughter

врабчета
по пазарските сергии
детски смях
warm room
my hands between
the books

топла стая
ръцете ми между
книгите
new moon
my hands between
the books

новолуние
ръцете ми между
книгите
Dec., 19th
two months after
my birthday…
a present

два месеца след
рождения ми ден...
подарък
yoga workout
the breathing
of my two pets

йога тренировка
дишането
на домашните любимци
impatience
one of my pupils
waits for her birthday

нетърпение
една от ученичките ми
очаква рождения си ден
Dec., 20th
my daughter’s call
from the U.S.A.
how to hug her?

обаждане на дъщеря ми
от САЩ
как да я прегърна?
Europe burns
nobody hears
the children’s cry

Европа гори
никой не чува
плачът на децата
St Ignatius
my grandma’s memories
warm the day

Св Игнатий
спомените на баба ми
затоплят деня
Dec., 21st
my friend’s birthday
she refuses
to get older

рожден ден на приятелка
тя отказва
да остарее
winter solstice
the night lit up
by Christmas fireworks

зимно слънцестоене
нощта огряна
от коледни фойерверки
winter solstice
a few more minutes
to enjoy the light

зимно слънцестоене
още няколко минути
наслада от светлината
Dec., 22nd
time to break up
how to believe
in love?

време да се разделим
как да вярвам
в любовта?
icy morning
my dog finds
a silver ring

заледено утро
кучето ми намира
сребърен пръстен
shining tree
my home gets
brighter

светещо дърво
домът ми става
по-светъл
Dec., 23rd
presents time
I hide two
for summer

време за подаръци
скривам два
за лятото
pre-holiday
among cars’ roaring
Carols

предпразнично
сред рева на колите
коледни песни
charity bazaar
how rich some people are
in their hearts

благотворителен базар
колко богати са някои
в сърцата си
Dec., 24th
Christmas Eve
my children join us
on skype

Бъдни вечер
децата ми са с нас
по скайп
Christmas Eve
my neighbors repair
again

Бъдни вечер
съседите ми ремонтират
отново
silent night
our pets cheer
my daughter at home

тиха нощ
домашните любимци
приветстват дъщеря ми
Dec., 25th
Christmas
how much I miss
my children

Коледа
колко ми липсват
децата
ring-a-bell
my children at home
for Christmas

звъни звънецът
децата и у дома
за Коледа
Christmas
a beauty parlor
with lunch leftovers

Коледа
салон за красота
с остатъците от обяда
Dec., 26th
feasts end
my beloved calls me
just now

край на празниците
любимият ми се обажда
едва сега
Last Christmas
one more singer
in the angels’ chorus

Last Christmas
още един певец
в ангелския хор
gallery gathering
we keep talking
about art

събиране в галерията
продължаваме да говорим
за изкуство
Dec., 27th
St Stephan
one more friend
on my list

Св. Стефан
още един приятел
в списъка ми
cold wind
no more princesses
in the Galaxy

студен вятър
няма вече принцеси
в Галактиката
sunny day
my first origami
in the gallery

слънчев ден
първото ми оригами
в галерията
Dec., 28th
lazy day
how to reach
the shop?

мързелив ден
как да стигна
до магазина?
beastly cold
just a drunkard
howls at the moon

кучешки студ
само един пияница
вие по луната
late for a lesson
I keep smiling
sunbeams

закъснявам за урок
продължавам да се усмихвам
слънчеви лъчи
Dec., 29th
new dress
but no event
to wear it

нова рокля
но няма събитие
за да я облека
snow
my puppy’s footprints
follow mine

сняг
стъпките на кученцето ми
следват моите
guests
in the gallery
laughter

гости
в галерията
смях
Dec., 30th
last workout
nobody wants
to join me

последна тренировка
никой не иска
да се присъедини
white raven
among the clouds
a sunbeam*

бял гарван
сред облаците
слънчев лъч*
*R.I.P., Maya Lyubenova
last working day
such a warmth
despite the cold

последен работен ден
такава топлина
въпреки студа
Dec., 31st
New Year’s Eve
my friends made it
to surprise me

навечерието на Н.Г.
приятелите ми успяха
да ме изненадат
New Year’s Eve
how to celebrate
without you?

навечерието на Н.Г.
как да празнувам
без теб?
day before celebration
I have already written
the lucky charms

денят преди празненството
вече съм надписала
късметчетата